Магията на нежното желание
при мен дойде с образ хипнотичен,
целуна моето мечтание,
превърна го във стих магичен…

А този стих дишаше за тебе,
живееше с копнеж за светлина,
но отмина приказното време
прекарано в съня на прелестта.

Там люляци слънцето възпяха
и розите твърдяха до една,
че цвета на всяка ще възкръсне
със светъл блян на любовта.

Търсих те сред сънища и градини,
без да зная истината аз,
че във всички радости любими,
че във ехото от странен глас,
и в полъха от сладките смокини,
и в песента изпята във захлас
си вечно там и единствено дели ни
краткостта на отминалия час!

Но какво си ти едва ли ще узная,
не искам и няма смисъл от това
да се опитвам сам да разгадая
посланията на свята красота.

2021