Във стаята влезе ти,
влезе и тихо седна.
Оттогава мъглата шепти
в съня ми сива легенда.

Плавно и бавно се съблече,
бавно под странни звезди.
Мрака сякаш се довлече
да те зърне с тъмни очи.

Целуна ме ти после нежно,
целуна ме с твоите устни,
а вампира желаеше безнадеждно
да отпива милувки вкусни…

2021