Ти си светлина и възлюбена магия,
тъй нежна музикална фраза;
с нектара твой да се опия,
е първата заръка на екстаза.

Гальовна приказка ще пия,
от устните ти извираща за мен,
сияйни вопли ще разкрия,
издъхнал сам в магичен плен…

май 2020