Ти незнайно как се озова
Под слънце жалеещо безумно,
Тъй нежна в моята ръка
В деня усмихнал ни се чудно.

Аз родих се в твоите цветове,
Засънувах после сред душата ти,
Призован с неземни гласове
Подслонили в тебе красотата си.

Ангелски творец те сътвори
Чрез палитра добивана от недрата
На алените,приказни души
На трендафили увехнали с мечтата.

Но сияния тълпят се все безброй,
За тебе питат ласкаво тъгата
И отвеждат те към вечния покой
В тайния дом на светлината.

2019