Посрещни ти нежната забрава
сред далечни,чудни красоти;
там сънят блаженството предава
в обятия на залюбени лъчи.

Откъсни за мене розов цвят,
но го дай на ангели добри,
за да разцъфне новия ни свят,
който само обичта ни ще роди.

Аз ще горя потънал в екстаза
и ще цъфтя, унесен с радостта,
защото малка фея ми разказа,
че само нас сънува любовта.

2021