В цветове душите им се разливат
и те разцъфват сякаш във градина,
цветята,които не умират,
а възкръсват в странната картина.

Във ваза те загадъчно приветстват
явно унеса на тайнствения творец,
мечтите им в съня си го посрещат
с увертюра от мечтателен щурец.

Но пак ще плаче чудната градина,
ще са все самотни нейните лехи,
ще звучи етюда тъжен на жасмина
и аромата му в картина ще заспи.

2021