Над градини идните лъчи
разнасят зов небесен за цветята;
с разцъфтели в пламъци очи
топъл ден взира се в зората.

На ирисите ласките долавям,
и рисувам,тъй влюбен прелестта,
цветчета пролетни разтварям,
да потърся вътре любовта.

И музика, тъй чакана дочувам,
поднесена от стих на ален мак,
със птиците унесен ще празнувам
дочакания в заран божествен знак.

Над градини пролетни цъфти
нежен смях на първите лъчи,
не увяхва, а може би дори
се преражда в утринни мечти.