Да те диря ли сред мрачните пустини,
или в одата от гений прероден?
Аз ще чакам незримите богини
да ми кажат ще бъдеш ли до мен.

Да предскажат слънчево видение,
нежно чудо под този небосвод,
дето е виждал и адско разрушение,
и чудесата на цъфналия живот.

Въплътен във блян на пеперуда
и роден сред спящите цветя,
ще съм ангела поднесъл изумруда
като дар с любов на пролетта…

2021