Възкреси пролетта си във мечтите
на моите жални,есенни цветя,
сътвори и разпръсни лъчите
на майска утрин сред дъжда.

Подслони и прегърни самотата
на всички забравени листа,
приюти я в храма на звездата
заблестяла в мига на любовта.

Дали си ласка от влюбчива пролет,
аз не зная,а душата може би
ще се сбогува и в своя сетен полет
като унес сама ще изгори…

2021