Красиви сънища ли ти вещаят
далечните звезди?
Сякаш тайничко желаят
мечта да се роди.

Ела при мен и засънувай,
бъди съня на приказна луна,
зовът й нежен нарисувай,
превърни гласът й в любовта…

2021