Лъчите й разцъфват през деня
(с благовонен копнеж ли ме опива?)
в поднесени от изгрева цветя,
във утрин прелестно красива.

На съня ми тя ще завещае
радостта сред дивната зора
и при него пак ще приласкае
зовът на пролетна роса…