Вечността ли дирите рисува
по които ходи моята мечта?
Художникът видения жадува
мечтата мипречиста красота.

Тези скрити,невиждани пътеки
отведоха сънят й във страна
подслонила ангела навеки
посветил сонет на вечността.

Призована сред святи озарения
със унеса на нежна ведрина
ще изкачи вълшебни възвишения,
ще твори лика на прелестта!

Ще разцъфне с кремави зюмбюли
преродена в обичливо божество;
ще изпее за херувими недочули
песента на сакрално същество.

Таен бог при звездите ще я скрие
за да извае нов храм от светлина
и пред богини после да разкрие
сънуваните тайнства на любовта.

Възродена с неземни вдъхновения
сред блянове от утринна роса
ще гради кристални измерения,
ще цъфти в зовът на пролетта!

Обичта ми за дирите бленува
по които скита моята мечта.
Душата ли видения рисува
или пратеник от чудни небеса?

2021