Ще обсипя красотата ти с цветя,
а по твоето тяло ще цъфнат аромати
на прелест и нежна топлота,
на сънища за устни непознати…
При въжделенията в градините ще отида,
за да пия от гръдта им пролетта,
там зефира мен ще ме издига
сред лъчите, целунати от съня.
А зовът ти нека ме познае,
да ме повика с тайнствения глас
на ангела,който ще извае
всеки миг от възлюбения час.
И аз ще срещна кристалните видения
за две безнадеждно влюбени явления.